Co můžete očekávat při první návštěvě?

1) Minimální čekací dobu. Čas je to nejcennější, co máme. Vím, že ke mně ve většině případů přicházíte s bolestí, proto se snažím nenechat Vás čekat.
2) Přijemné a vstřicné jednání.
3) Zájem o Vaše obtíže. Čím lépe Vašim obtížím rozumím, tím lépe Vám mohu pomoci. 
4) Komplexní analýzu příčin Vašich obtíží, tj. pečlivé odebrání anamnézy a cílené pohybové, popř. neurologické vyšetření.
5) Vysvětlení podstaty Vašich obtíží - získáte jasnou představu o tom, co Vaši bolest způsobuje.
6) V případě potřeby jsou již při první návštěvě cíleně použity specializované fyzioterapeutické techniky.  
7) Vždy dostanete doporučení, jak korigovat držení těla vsedě, případně v jiné pozici kterou často zaujímáte v práci nebo během volnočasových aktivit.

Pokud uznáte za vhodné, přineste s sebou na první návštěvu lékařské zprávy, RTG snímky, atd.

Miroslav Kolář v současné době nové pacienty nepřijímá.
Pacienty, kteří nás již v minulosti navštívili, rád znovu uvidí.